9. sinif coğrafya kitabı değerlendirilmesi, Lise 1 coğrafya kita

2009-10-19 21:02:00

9. Sınıf Coğrafya:
İlk açığımda en çok hoşuma giden Organizasyon şeması sayfasıydı. Bu sayfada Hazırlık çalışmaları, Ders dışı etkinlik, Etkinlik, Haber köşesi, Bilgi notu, Performans ödevi, Arazi çalışması, Proje çalışması, Okuma Metni, İnternet araştırmas, ölçme ve değerlendirme alanalarında oluşan ve biren örnekle açıklanan kısım yer almakta. Sözkonusu bu konu başlıkları kitaptaki ana başlıklar altında yer alan alt başlıkları içeriyor. Hepsi olmasa da bunların büyük bir kısmı tüm konların içerisine serpiştirilmiş. Belli konularda bunlardan bir yada iki tanesi olmayabiliyor, diğerlerinde mevcut.
Kitapta bol miktarda resim, harita, şekil, diyagram, grafik vb. görsel unsurlardan oluyşuyor.
Kitabın bir diğer özelliklerinden bir tanesi konuya başlarken o konu başlıkları altında yer alan temel kavramlar alt başlık şeklinde belirtilerek o konu işlenirken hangi temel unurlar üzerinde durulacağı veya bağlantı kurulabileceği ifade ediliyor.
Ölçme değerlendirme kısmında klasik soru, sebep sonuç, doğru-yanlış ve çoktan seçmel- test sorusu örneğini görüyoruz.

Konulada etkinlik örneği oldukça fazla.
Konuların içeriğine fazla girilmemiş. Sanırım öğrencileri sadece bu kitaba bağlı olmaktan kurtarıp araştırmaya sevketmek. Ki bunu çeşitli yöntemler ile gerçekleştiriyor.
Kitabın hazırlanmasında emek sarfeden değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.Ellerine sağlık farklı bir çalışma olmuş.

Gelelim kitabın eksik olarak gördüğüm yanlarına.
Sadece bu kitaba özgü orjinal çizimler son derece az. Başka kaynaklardan alıntı olduğu çok belli olan görsel unsurlar var. Haritaların büyük bir kısmı böyle ve son deece küçük oldukları için ayrıntılar az. Yazılar seçilmiyor ve  birbirine karışıyor.1.   İçindekiler bölümünde son sayfaya koyulan Türkiye haritası yazılmamış (IX)
2.   –Sayfa 13 B haritası tam olarak neyi gösteriyor? Yani ne haritası olduğu belli değil
3.   - Sayfa.13  "yer şekillerini gösterme yöntemleri" nin konu başlığı "harita çizim yöntemleri olarak verilmiş.
4.   - Sayfa 15 Gölgelendirme yöntemi ile çizilmiş haritada ayrıntılar son derece az olduğu için bu yöntemle çizilmiş bir haritanın detayları son derece düşük. Haritanın ebatlarıyla oynandığı için asıl özeliğini kaybetmiş.
5.   - Sayfa 15 sayfa başındaki izohipslerin sol taraftaki değeri –50 olmuş ve çok küçük yazılmış
6.   - Sayfa 16 Bu sayfadaki haritalar son derce küçük olduğu için neyin ne olduğu belli değil. Lejant, sayısal değerler ve yazılar hiç okunamıyor.
7.   – Sayfa 20 etkinlikteki fiziki haritanın yükselti basamaklarının birimi nedir? Ve  haritayla aynı renkleri ifade etmiyor.
8.   - Sayfa 20 Etkinlikteki katlama işine başlarken katlanmayan ilk kağıt yani 1:1 ölçeğe sahip olandan mı başlayacağız yoksa en soldaki yerden mi1:1 ölçeği esas alarak katlama işini gerçekleştireceğiz. Ayrıca üst teki kağıdın yatay dikey pozisyonu ile alttakiler arasında belirgin faklılıklar var.   Bence soruyu soran uzunluğun küçülmesini soruyor ama burada alan söz konusu olunca ölçekler çok farklı çıkıyor.
9.   - Sayfa 21 Lejant kısmında ilk defa savaş alanının iki kılıçla ifadesi?
10.   – Sayfa 21 alttaki haritalar hangi ölçekli haritaları işaret ediyor?
11.   – Sayfa 21 Enlem boylamların gösterilmediği haritalarda yön oku koyulur.denmiş. kitabın son 3 sayfasındaki haritalarda yön oku yok.
12.   - Sayfa 23 Başlangıç paraleli ekvator ise 90 güneyde, 90 kuzey toplam 180 tane paralel var ifadesi yanlıştır. Ekvator hariç demek daha doğru olur.
13.   – Sayfa 25 etkinlikteki küre üzerindeki noktalar yok
14.   –Sayfa 25     yerel saat sorusunun çözümünde 13.45 – 09.12 =09.33  Hamburg’da saat 09.33 olur yazılmış doğrusu 10.33 olacak.
15.   – Sayfa 26 ulusal saat anlatılırken Bir ülkedeki kişi ve kurumlar arasında Çince, İngilizce, İtalyanca, Arapça gibi farklı dillerin kullanıldığını düşünün. Bu durumda şüphesiz bir çok karışıklık çıkacaktır. Bu karışıklığı önlemek için her ülke kendine ait bir dil seçmiştir.  ??
16.   – Sayfa 26  Türkiye 30? doğu boylamının yerel saatini ortak saat olarak kullanacağından (kış dönemi) saatler daha önce 45? doğu boylamına göre ayarlandığından 1 saat geri alınır. Yaz döneminde ise tam tersi olur.    İfadesi karışık
17.   sayfa 26 saat dilimlerindeki taralı alanlar neyi ifade ediyor belli değil.
18.   - Sayfa 28ve 29. sayfaları ortalayan izohips haritasında bütün tepelerin yükseltileri yanlış.
19.   –Sayfa 28 “akarsu vadilerinin olduğu yerlerde eş yükselti eğrileri “V” şeklini alır” Eş yükselti eğrilerinin ters ”V” şeklini aldığı yerler sırt olarak adlandırılır”  bakış açısına göre değişir. Haritada akarsular  V şeklinde de olabilir Ters V şeklinde de olabilir. V nin sivri ucu yukarıyı gösteriyorsa vadi aşağıyı gösteriyorsa sırt olmalıydı.
20.   - Sayfa 30 Ders dışı etkinlik. Sayısal değerler oldukça fazla ve çizdikten sonra çok karmaşık bir şekil ortaya çıkıyor.
21.   – Sayfa 30 yerşekillerinin eşleştirileceği izohips haritaları çok kötü çizilmiş ayrıca kanyon vadi çizimi izohipste öyle olmamalı
22.   –Sayfa 31 üstteki profilde A_B noktaları yok
23.   – Sayfa 31 profilin çıkarılacağı kağıtta yükselti aralıkları yanlış olmuş  örneğin: 0 ile 500 m arasında 6 aralık var
24.   Sayfa 32 eğim sorusunun cevabı nasıl bulunacak çizgi ölçekteki uzunluk 10 km soruda verilen 3,5 km ve bunlar aynı uzunluklar soru birine göre sorulmalı
25.   - Sayfa 35 Ölçme değerlendirme çoktan seçmeli sorularda A-B arasındaki kesik kesik çizgiler neyi ifade ediyor?
26.   - Sayfa 35 çoktan seçmeli sorulardan 4. sorudaki doğru cevap tam tatmin edici değil.
27.   –Sayfa 38 kutuplar çevresi: 40009   yazılmış birimi (km) yazılmamış
28.   – Sayfa 38 enlemler ve boylamlar arasındaki mesafe belli olmaz soruda paralel ve meridyen arası denmek istenmiş
29.   - Sayfa 39 Temmuz ayında dünya güneşe en uzak durumdadır. Buna günberi (perihel) denir. Doğrusu: 4 temmuzda en uzak, Buna gün öte (aphel) denir. Ocak ayında dünya güneşe en yakın durumdadır. Buna Günöte (aphel) denir. Doğrusu: 3 ocakta en yakın, Buna günberi (perihel), 4 Temmuzda en uzak buna da aphel denir
30.   Sayfa 39 sağ üst köşedeki küre üzerindeki eksenini yeri yanlış koyulmuş - Baktığımızda eksen kuzey kutup noktasından değil de Sibirya’nın kuzeydoğusundan başlayıp Afrika kıtasını çapraz geçiyormuş havası veriyor.
31.   – Sayfa 39 Eksen: Kutup noktaları arasında uzandığı varsayılan çizgidir. Eksen ise kutup noktalarından geçtiği kabul edilen doğru olarak tanımlanmalıdır.
32.   - Sayfa. 40'da yer alan şekilde Güneş yukarıda (kuzeyde) kaldığı için sanki hep KYK'ye dik geliyor gibi olmuş.
33.   – Sayfa 41 Ekinoks durumu 21 martta 23 eylülde yazıyor   21 mart 23 eylül olmalı kutular içindeki yazı puntoları çok farklı
34.   - Sayfa 42 Sıcaklık iklim kuşakları ifadesi doğru değil. Sıcaklık kuşakları şeklinde olacak.
35.   - Sayfa 43 Boş bırakılan yerlerin doldurulması gereken sorularda boşluklar oldukça kısa.
36.   – Sayfa 47 de Troposfer18 km 48 de 10 km verilmiş ayrıca şeklin altında sıcaklık yazısının yanında kırmızı çizgi olmalı
37.   - Sayfa 51 Etkinlik örneği. Fizyonomi: Yüz Okuma Sanatı.
38.   –sayfa 51 alt köşedeki harita net değil!
39.   - Sayfa 52 En alttaki harita Çok karışık direk tarayıcı ile  taranmış, Neyin ne olduğu belli değil. Ülkeler son derece küçük kalmış.
40.   - Sayfa 53 Harita son derece basit kalmış Başka bir kaynaktan birebir alındığı bariz bir şekilde belli.
41.   – Sayfa 53 tabloda illerin ocak ayı ortalamalarının puntoları birbirinden farklı
42.   – Sayfa 55  konu başlığı “Yerin Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareket (Mevsimler)” başlığın altındaki soru şu:Dünya kendi ekseni etrafında dönerken sıcaklık değerinde nasıl bir değişim olur?
43.   - Sayfa 56 Dünya şekli ve Güneşin saat şeklindeki konumu karışık olmuş kafa karıştırıcı
44.   – Sayfa 57 bir tablo verilmiş. Tabloda Kuzey Yarım Küredeki kuzey ve güney yamaçlarda sıcaklık, kalıcı kar sınırı, orman, yerleşme ve tarım faaliyetlerinin nasıl olduğu yazılmış. Tablonun yanında soruda ise siz de kendi yaşadığınız yer için yandaki gibi tablo oluşturunuz     bence cevap aynısı.......
45.   - Sayfa 57 Tumaco ve Pasto kentleri arasındaki sıcaklığın kaç derece değiştiğini bilebilmemiz için yükselti basamaklarının belli olması, izohips veya renk basamaklarını gösterir ölçeğin olması gerekir.
46.   - Sayfa 59 Etkinlik. Dünya haritası birebir taranmış sadece Golf stream isim olarak sonradan eklenmiş. Agulhas sıcak su akıntısı diye bir akıntı var  o akıntı  mozambik sıcak su akıntısı.
47.   – Sayfa 60    indirgenmiş sıcaklıkta değerler formülde yanlış yerleştirilmiş. Yükseklik 1000 m verilmiş formülde bu değer 100 yazılmış.
48.   - Sayfa 60 Ders dışı etkinlik. Sağdaki izoterm haritasını çizerken soldaki haritayı nerede hangi amaçla kullanacağız öğrenci?
49.   - Sayfa 61 Birebir alınıp kullanılan haritalardan bir tanesi daha. Sadece ekvator belirtilmiş.
50.   – Sayfa 62 Dünya Temmuz ayı sıcaklık dağılışında 200 var  20? olacak
51.   – sayfa 63 boston ve kopenhag sıcaklıkları aynı verilmiş. Bütün tablo iki kez verilmiş.
52.   – Sayfa 64 Ağır ama hissetmediğimiz yük: Basınç Başlığa göre basıncı hissetmiyoruz. Fakat bu başlığın hemen altındaki sorular şöyle: 1. Yükseklere çıkıldıkça kulaklarımız neden tıkanır?
2. İstanbul’dan Erzurum’a maça giden bir futbol takımının oyuncuları basınç değişiminden nasıl etkilenir.
53.   –Sayfa 64 bilgi notunda gram (gr) değil sadece (g) olarak ifade edilmeli
54.   – Sayfa 64 deki basıç deneyi çizimi net değil gri renkte olan ne?beyaz renkte olan ne?
55.   - Sayfa 65 Etkinlik.3. madde. Hava kütleleri Dünyanın kendi çevresindeki hareketinden dolayı KYK de sağa (saat ibresi yönünde), GYK de sola doğru sapar. Doğrusu: Böyle bir sapma basınç merkezinin alçak veya yüksel olmasına göre değişiklik gösterir.
56.   - Sayfa 66-67 Etkinlik örneklerindeki basınç haritaları, 71-74 teki etkinlik haritası bire bir başka kaynaklardan alınma.
57.   -Sayfa 67. İki adet basınç haritası var. Haritada A ve Y harfleri yer alıyor. Haritanın altındaki soru şöyle: Haritada AB ve YB harfleri ne anlama gelmektedir?
58.   – Sayfa 68 başlık Seyahat eden hava kütleleri: Rüzgarlar       rüzgarla hava kütlesi aynı şey değildir
59.   – Sayfa 69 Top mermisi acaba o kadar gider mi?
60.   – Sayfa 70 Rüzgar çeşitleri başlığı altında Rüzgar hızı rüzgar frekansı  hakim rüzgar yönü başlıkları var.
61.   – Sayfa 70 Ekvatorla kutup noktaları arasındaki yaklaşık 100?C ısı farkı vardır  bu sıcaklık farkı olacaktı. Engebelerin rüzgarın hızını kestiğini ve 1000km hızla rüzgarlar esebileceği yazılmış   okyanuslarda hep fırtınalar esmesi gerekirdi o zaman   (30. ve 60. enlemlerdeki) basınç merkezleri de yok sayılmış. 
62.   – Sayfa 73 Sıcak yerel rüzgarlar başlığı altındaki yazıda “Karadeniz ve Akdenizdeki sıradağların denmiş”      Denizin içinde sıradağlar mı var?
63.   - Sayfa 74 deki haritadaki rüzgarlardan kirvetz in yönü yanlış
64.   – Sayfa 74 bulmaca nasıldır nasıl çözülür yazılmamış
65.   - Sayfa 76 da tablodaki nem ifadesi artık gram  gr değil g olarak veriliyor.
66.   – Sayfa 76 Yetişkin bir kayın ağacı, terleme yoluyla atmosfere bir günde yarım ton su vermektedir?
67.   –Sayfa 78 okuma metninin altındaki “bu kitap için hazırlanmıştır” yazısı olmamalı
68.   – Sayfa 82-83  ve 84-85. sayfalardaki birebir hatalı alınmış harita Japonya çöl ikliminde gözüküyor. Hong Kong muson ikliminde anlatılıyor haritada Hong Kong un yeri muson ikliminde değil.  Ayrıca harita Güvender kitabından aynen hatalarıyla alınmış
69.   – Sayfa 89 6. soru “Atmosferde görülen hava olaylarının ........................... süreli ortalamasıdır.”    Eksik soru
70.   – Sayfa 89  soru 9  İklim hava olaylarının .... süreli ortalamasıdır. Hava olaylarının bir istatistiğidir.       acaba
71.   – Sayfa 91 Soru 8, 9, 10, 11, 12 geçmiş yıllarda üniversite sınavlarında sorulmuş sorulardır. soruların ÖSYMye ait olduğu da belirtilmemiş.
72.   - Sayfa 94 Alt taraftaki taşküre+Manto+Dış çekirdek+İç çekirdek kütler oranları toplandığı zaman % 100 olması gerekirken değer % 99,6
73.   – Sayfa 95 Dünyanın içini gösteren çizim içindeki yazılar okunmuyor ve yazılar Türkçe değil
74.   - Sayfa 96 Antartika. Doğrusu: Antarktika
75.   - Sayfa 97 Levha hareketleri ve sonuçları (en alttaki haritada) Amerika kıtasının hem kuzeyi hem de güneyi Kuzey Amerika Levhası olarak yazılmış. Avustralya levhası Avusralya olarak yazılmış  birde detaylı levhalar verilmiş.
76.   –Sayfa 115'de "Dış kuvvetler kendi aralarında dört ana guruba ayrılır.Bunları aşağıdaki şemayı birlikte inceleyerek görelim."deniyor. Şemada ise dış kuvvetler üç ana guruptadır.
77.   – Sayfa 119 da sağ üst köşedeki geniş tabanlı vadi resmi    yanlış
78.   – Sayfa 123 kalıcı kar sınırlarının gösterildiği şekilde Gröndland yazılmış doğrusu Grönland
79.   – Sayfa 125 heyelanda yamaç eğiminin artması denmiş.    Fazla olması denmeliydi
80.   –Sayfa 126 ders dışı etkinliklerde kapa-ğını   doğrusu kapağını  yazılacak
81.   - Sayfa 128 çok karışık bir kavram haritası.
82.   - Sayfa 130 Ölçme ve değerlendirme. Çoktan seçmeli 5. soru. İllere ait grafiklerden episantr konumunda olanlarını soruyor ama ortada o illeri gösteren harita yok.
83.   – Sayfa 130 boş bırakılan yerlerin doldurulması 11. soru da satır aşağı inmiş.
84.   - Sayfa 131  12. soru yazım yanlışı akarsı. Doğrusu Akarsu  7. soruda Buzullaşm   a       Doğrusu Buzullaşma
85.   – Sayfa 135  Örgütlenmeyi etkileyen doğal olayların incelenmesi          ?
86.   – Sayfa 140  Maden kentleri resminde sadece iş makineleri var
87.   - Sayfa 150 Kargın köyü yağış ve sıcaklık grafiği. İlgili grafik güney yarımkürede bir merkeze ait
88.   - Sayfa 151 Kargın köyü nüfus grafiğinde Köy Nüfusu ifadesi grafiğin sağ alt köşesinde olmayacaktı.
89.   – Sayfa 154 başlık “Türkiye’nin görünen yüzü”
90.   – Sayfa 154 Türkiye çevresinin oluşum süreci haritaları birbirini tutmuyor. Son haritadaki çizim farklı 
91.   - Sayfa 156 Ayrıntısı belli olmayan iki adet Türkiye haritası.
92.   - Sayfa 160 Birebir kullanılan resimler.
93.   - Sayfa 161 Türkiye'nin Akarsu Havzaları haritasında Yeraltı drenajı ile dış drenaja bağlı olması muhtemel sahalar çok dikkatli bakılmasa renk yakınlığından dolayı ayırt edilemiyor.
94.   – Sayfa 163 Obruk Platosunda görülen çok sayıdaki obruk Anadoluyu nazar boncuğu gibi süsler.
95.   - Sayfa 163 Güvender kitabından alıntı
96.   - Sayfa 164 Ölüdeniz Fethiye çok bulanık bir resim.
97.   – sayfa 166 okuma metninin altındaki “Bu kitap için hazırlanmıştır” yazısı silinmeyi unutulmuş
98.   - Sayfa 168 Türkiye Yıllık sıcaklık dağılışı haritası. Son derece bulanık yazıların okunmadığı bir harita. Bu yüzden etkinlik sorularını çözmek çok zor.
99.   – sayfa 169 Temmuz ayında Kastamonu’nun sıcaklığı DİE’ye göre  20?C nin üzerindedir haritada 15 ?C
100.   - Sayfa 172 Etkinlikler. Son derece küçük 4 adet harita
101.   – Sayfa 173 teki Rize ilinin yağış grafiğinde yıllık yağış miktarı 20.000 mm yi geçiyor
102.   - Sayfa 173 Türkiye’nin üç iklim bölgesine ayrıldığı bir harita verilmiş. Sayfa 173 ve 174te her iklim bölgesindeki bir ile ait sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş. Bu harita ve grafiklerden yararlanılarak o iklim bölgesinin yağış ve sıcaklık değerleri sorulmuş.   Rize bütün Karadeniz2in iklimini yansıtmaz, yada Konya bütün karasal iklimlerin özelliğimi yansıtmaz (Kars?)
103.   – Sayfa 174 te Konya’nın yağış grafiğindeki yağış miktarı ekvatoral kuşağı geçiyor
104.   - Sayfa 174 Antalya yağış ve sıcaklık grafiği Ekim Kasım aylarında sıcaklık eşit. 20?C (Santigrat Derece). Başka kaynaklarda kasım ayındaki ort. sıcaklık değerinin daha düşük olduğu.
105.   - Sayfa 178 küçük ve net olmayan baskınında etkisiyle mevcut küçük yazıların birbirine girdiği iki harita.
106.   - Sayfa 178 Size göre yerleşim yerinizdeki en olumlu değişme hangisidir?
107.   – Sayfa 179 da son iki sorunun soru numarası da 5 olarak verilmiş. bu iki soru da geçmiş yıllarda üniversite sınavında sorulmuştur.
108.   - Sayfa 184 Atlas dergisinden alınmış ve küçültülmüş dünya siyasi haritası. Fakat sadece siyasi harita olduğu belli. Ayrıca sorudaki dağlık alanlar ile ovalık alanlar arasında nasıl bir geçiş vardır ifadesi net olmayan bir ifade.
109.   – Sayfa 185 Etkinlik 2. soru “Bölge sınırları ile idari sınırlar arasında bir ilişki vardır?”  soru bu
110.   - Sayfa 186 Çizgi ölçekten iki tane var ve bunlar üst üste binmiş bir durumda.
111.   – Sayfa 186 ders dışı etkinlikte Nato’ya katılan ülkelerin kitabın sonundaki dilsiz haritadan faydalanarak aynı renklerde boyayınız denmiş. Kitabın sonunda bir Dünya dilsiz haritası bulunmaktadır. Bu haritada yalnızca karaların sınırları bulunuyor. Hiçbir ülke sınırı yok.
112.   - Sayfa 187 Nüfusun yoğun olduğu yerler. Ülkeler çok küçük, lejant tam net görülemiyor, okunamıyor
113.   - Sayfa 196-197de etkinlik açık değil  ve çözmek özel bir yetenek istiyor ayrıca kelimelerdeki eşarp neyi ifade ediyor
114.   kitabın son sayfasındaki TÜRKİYE HARİTASI da hangi haritası

115. 38-41 Geoit ifadesi Hayati DOĞANAY, İbrahim ATALAY, Reşat İZBIRAK gibi üstadların kitaplarında Geoid olarak geçiyor. Fakat kitabımızda bu ifade Geoit olarak verilmiş. Sadece birkaç tane ÖSS kitabında MEB Coğrafya Kitabındaki gibi kullanılmış

Belki çok fazla şey istiyoruz ama şurası bir gerçekki bu komisyon uzun bir zamandır bu kitap üzerinde çalışmış, emek verilmiş ve milyonlarca öğrencinin kullanacağı, ders kitabı olarak alternatifi olmayan ve bizzat MEB tarafından hazırlatılmış bir kitap. Bu sebeple sıfır hata ile piyasaya girmesi gerekiyordu. Çünkü yeni müfredat bu kadar hatayı kaldırmaz diye düşünüyorum.

448
0
0
Yorum Yaz