11.sınıf -trafik ilk yardım yazılı soruları ve cevapları

2010-11-29 18:52:00

1.Turistlerin ülkemize gelirken en çok tercih ettiği ulaşım türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Deniz yolu ulaşımı b. Kara yolu ulaşımı c. Hava yolu ulaşımı d. Demir yolu ulaşımı

2. BOTAŞ ( Boru Hattı ile Taşıma)Genel Müdürlüğü hangi bakanlığa bağlı olarak kurulmuştur?
a. Ulaştırma bakanlığı b. Tarım ve Köy işleri

c. Bayındırlık ve İskan d. Enerji ve Tabii Kaynaklar

3. Karayolları Genel Müdürlüğü hangi bakanlığa bağlı olarak kurulmuştur?
a. Ulaştırma Bakanlığı b. Bayındırlık ve İskan

c. Tarım ve Köy işleri d. Enerji ve Tabii Kaynaklar

4. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan kara yollarından biri değildir?
a. Otoyollar b. Köy yolları c. Devlet yolları d. İl yolları

5. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ilk demir yolu hattıdır?
a. İzmir – Aydın b. İstanbul – Ankara c. İzmir- Ankara d. İstanbul – İzmir

6. Sürücü kurslarında eğitim alıp başarılı olan sertifikalı kişilere sürücü belgelerini vermek hangi kuruluşun görevleri arasındadır?
a. Karayolları Genel Müd. b. Emniyet Genel Müd.

c. İl Özel İdareleri d. Milli Eğitim Bakanlığı

7. İstanbul ve Kocaeli illeri dışında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarından hangi kuruluş sorumludur.

a. Karayolları Genel Müd. b. Büyükşehir belediyeleri c.Çevre ve Orman Bakanlığı
d. İl Özel İdareleri

8. Aşağıdakilerden hangisi plaka üzerinde yer alan bilgilerden biri değildir?
a. Aracın hangi ile ait olduğu b. Taşıtın numarası c. Taşıtın kayıtlı olduğu grup
d. Sürücü belge numarası

9. Aracın satışı veya devri halinde tescil belgesinin ne kadar sürede yenilenmesi gerekir?
a. 15 Gün b. 45 Gün c. 30 Gün d. 60 Gün

10. Sürücü sertifikası vermeye yetkili kurum hangisidir?
a. Milli Eğitim Bakanlığı b. Karayolları Şube Müdürlüğü

c. Emniyet Genel Müdürlüğü d. Ulaştırma Bakanlığı
 

2007–2008 Eğitim Öğretim Yılı TRAFİK VE İLKYARDIM Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları
CEVAP ANAHTARI


1.Turistlerin ülkemize gelirken en çok tercih ettiği ulaşım türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Deniz yolu ulaşımı b. Kara yolu ulaşımı c. Hava yolu ulaşımı d. Demir yolu ulaşımı

2. BOTAŞ ( Boru Hattı ile Taşıma)Genel Müdürlüğü hangi bakanlığa bağlı olarak kurulmuştur?
a. Ulaştırma bakanlığı b. Tarım ve Köy işleri

c. Bayındırlık ve İskan d. Enerji ve Tabii Kaynaklar

3. Karayolları Genel Müdürlüğü hangi bakanlığa bağlı olarak kurulmuştur?
a. Ulaştırma Bakanlığı b. Bayındırlık ve İskan

c. Tarım ve Köy işleri d. Enerji ve Tabii Kaynaklar

4. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan kara yollarından biri değildir?
a. Otoyollar b. Köy yolları c. Devlet yolları d. İl yolları

5. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ilk demir yolu hattıdır?
a. İzmir – Aydın b. İstanbul – Ankara c. İzmir- Ankara d. İstanbul – İzmir

6. Sürücü kurslarında eğitim alıp başarılı olan sertifikalı kişilere sürücü belgelerini vermek hangi kuruluşun görevleri arasındadır?
a. Karayolları Genel Müd. b. Emniyet Genel Müd.

c. İl Özel İdareleri d. Milli Eğitim Bakanlığı

7. İstanbul ve Kocaeli illeri dışında yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarından hangi kuruluş sorumludur.

a. Karayolları Genel Müd. b. Büyükşehir belediyeleri c.Çevre ve Orman Bakanlığı
d. İl Özel İdareleri

8. Aşağıdakilerden hangisi plaka üzerinde yer alan bilgilerden biri değildir?
a. Aracın hangi ile ait olduğu b. Taşıtın numarası
c. Taşıtın kayıtlı olduğu grup d. Sürücü belge numarası

9. Aracın satışı veya devri halinde tescil belgesinin ne kadar sürede yenilenmesi gerekir?
a. 15 Gün b. 45 Gün c. 30 Gün d. 60 Gün

10. Sürücü sertifikası vermeye yetkili kurum hangisidir?
a. Milli Eğitim Bakanlığı b. Karayolları Şube Müdürlüğü

c. Emniyet Genel Müdürlüğü d. Ulaştırma Bakanlığı


NOT:  YENİ KONULAR EKLENECEKTİR YORUMLARINIZ DEĞERLENDİRİLİP  EKLETMEK İSTEDİĞİNİZ KONU EKLENECEKTİR

 

İYİ ÇALIŞMALAR ..

569
0
0
Yorum Yaz